Två små sagor, Guldlock och de tre björnarna, Bockarna Bruse