Kontakt

Dockteaterhuset

Wadköping

Uppdaterad 20190228

Besöks och

Postadress

Dockteaterhuset Wadköping

Tybergs Gränd 3, 702 15 Örebro

Telefon Dockteaterhuset

Kontakta gärna någon i styrelsen

E-post

info@dockteaterhuset.se

Organisationsnr.

875002-3791

PlusGirot

54 13 60- 4

Styrelsen

Namn

Telefon

E-post

Ordförande &

Programansvarig

Evelyn Savert/ Liedström

070 - 529 64 14

evelyn.esalie@gmail.com

Sekreterare

Marianne Haglund

070 - 415 59 71

info@sagasymbol.se

Kassör & Webbansvarig

Jasmina Löwenborg

073 - 544 33 16

jasmina83b@hotmail.com

Ledarmot

Laila Nilsson

073 - 023 75 51

019 - 57 14 53

lailanilsson152@hotmail.com

Suppleant

Bodil Överli- Larsson

070 - 518 49 57

019 - 24 51 16

bodiloverlilarsson@hotmail.se

Dockspelare

och verksamma

Telefon bostad

E-post

Mobil

Arne & Lisbeth Hamping

019 - 17 96 77

hamping@comhem.se

070 - 649 97 07

073 - 360 55 00

Inga- Lill Zetterman

019 - 29 65 26

zetterman.ty@telia.com

070 - 234 68 13

Hélène Nevers

0582 - 913 28

info@helenenevers.se

070 - 789 28 15

Ove Hoffner

0587 - 103 05

ove.hoffner@zoho.com

070 - 621 28 98

Nina Dahlberg

019 - 32 17 23

nina.dahlberg@telia.com

076- 19 66 280

Pia Holmquist

0590 - 123 11

figurteater@telia.com

070 - 278 51 68

Lisbeth Evaldsson

019 - 57 22 29

lis.evaldsson@gmail.com

070 - 342 04 88

Länkar till dockspelarnas hemsidor:

 

Hélène Nevers helenenevers.se

Figurteaterkompaniet www.figurteaterkompaniet.se

Saga & Symbol www.sagasymbol.se

Föreningen åtnjuter stöd från Örebro kommun och Region Örebro län.

© Dockteaterhuset - All rights Reserved